DIANA BOKJE

Documenten behorend bij de cursus:
Over foto’s gesproken -deel 2  (PDF-bestand)
De som der delen  (PDF-bestand)
Spiekbriefje bij waarderen (DOC-bestand)
__________________________________________________________

De eerste video die op de eerste avond is gebruikt:
Over foto’s gesproken I & II Elst

Bekijk en interpreteer een aantal foto’s van Hans Aarsman

Probeer jezelf uit met deze oefening:  Oefening
Je kunt de commentaren ook bekijken door op een knop te drukken (zie pijl in afbeelding hieronder):

Geef een reactie