Toelichting op het nieuwe programma

Het programma 2013-2014

  Tegenlicht en Schaduw
Vervoer in de Stad
Graffiti
  Ogen
Water
Abstract
 1.  Vorig jaar: 4 thema’s
  Dit jaar: 3 Thema’s en een persoonlijk thema voor ieder lid.
  Thema-Titels: zie hierboven. Let op: hier moet nog over beslist worden.

  Persoonlijk Thema:  Dat is aan ieder lid om te bepalen. In het programma is ruimte om gedurende het jaar tussenstanden te laten zien aan de andere leden om commentaar te krijgen of een stand van zaken te geven. Aan het eind van het jaar laten ze een beperkte selectie van de beste resultaten zien .

 2. Demo & Doen
  Een neiuwe rubriek. Veel gevraagde of nieuwe onderwerpen worden gedemonstreerd en direct daarna door de leden uitgeprobeerd. Denk daarbij niet alleen aan het bewerken van foto’s maar ook aan het fotograferen zelf. De leden worden van harte uitgenodigd om zonderwerpen voor deze rubriek aan te leveren. Het is de bedoeling dat dit aansluit bij de wensen van de leden.
 3. De DOE-avond
  Bij de DOE-avond gaan we meer selecteren en niet teveel dingen tegelijk tijdens deze avonden organiseren. De vouwwand gaat wel weer gebruikt worden. Dat kan voor de portretfotografie  maar ook voor de CLOSE-UP fotografie.
  De onderdelen:
  Voor de portretfotografie worden alternatieve mogelijkheden voor studio-uren gezocht op andere avonden dan de maandag, dit afhankelijk van de beschikbare ruimten.
  We gaan proberen, in het kader van de Beursvloer-goodwill, ook ruimten te krijgen om elders ook protretfotografie te kunnen bedrijven.
  Close-up fotografie wordt voortgezet met het werken met de lichttafel. Het beste is dat we hier een groep krijgen die zelf ideeen voor dit soort fotografie aandraagt en uitprobeert.
  Een nieuw onderdeel wordt het bespreken van foto’s in groepen van vier, onderling dus. Zo komen meer foto’s aan bod en is er ook een directer contact tusssen de fotograaf en de beoordelaars. In de grote groep werkte dat tot nu toe toch wat stroef.  Gedurende het jaar gaan we dieper in op het bespreken van foto’s en bij de keuze van de gastsprekers wordt dit meegenomen. We denken bij het bespreken van foto’s ook aan het gebruik van digitale fotolijstjes die een aantal van ons zeker thuis hebben liggen en niet gebruiken. Dat maakt het mogleijk om foto’s in de groep ook digitaal te beoordelen. Een selectie daarvan kan dan vervolgens plenair op de de beamer worden getoond.
  De Laptop-groep. Deze gaat werken met de beamer en een aantal laptops. De beamer kan worden gebruikt voor de demo door een van de leden en daarna helpen we elkaar met het realiseren van wat we willen.
 4. 4.       Beoordelen van foto’s : We hebben nu drie categorieen
  A. Laten zien
  B. Bespreken & waarderen
  C. Beoordelen (onderling en door onafhankelijke buitenstaanders: Foto van het Jaar))
  Voor alle avonden geldt: 1-2 weken van tevoren de foto’s inleveren die je wilt laten zien. Zo kan alles ruim op tijd worden klaar gezet en gecontroleerd zodat we relaxed aan de avond kunnen beginnen. Foto’s die later worden ingeleverd komen dan in een soortgelijke avond later in het jaar aan bod.

Geef een reactie