Thema + HDR afronding

Date:
Time: -

Voor de pauze:

De afronding van het thema: “Mensen aan het werk”.

Na de pauze:

De resultaten van de HDR-fotografie van afgelopen tijd.