INFO & documenten

Privacy Regelement: Download het hier.

Bijeenkomsten: nu alleen via ZOOM::

Adres:

secretariaat / E-mail:

Website:

Betalingen:

maandagavond: 20.00 – 22.00 uur:

Van der Marckstraat 19, Leiderdorp

 

WELKOM!

 girorekening: NL13 INGB 0005 3704 82 
t.n.v. Fotoclub Daguerre te Leiderdorp..