CONTACT

Bijeenkomsten: maandagavond van 20.00 uur tot ± 22.00 uur:
Adres:  Van der Marckstraat 19, Leiderdorp / Digitaal via Zoom

Heeft u belangstelling? Stuur een mail naar het secretariaat:
E-mail
secretariaat: fdl2021@fotoclub-daguerre.nl

Website: https://www.fotoclub-daguerre.nl

Betalingen: girorekening NL13 INGB 0005 3704 82
t.n.v. Fotoclub Daguerre te Leiderdorp.