Bestuursmededelingen

Het huidige bestuur wordt gevormd door:

1. Marian Luijendijk – voorzitter
2. Jan Nonkes – Secretaris
3. Hans Korteweg – Penningmeester.
4. Frits Schraverus – Bestuurslid, programma commissie.

De programmacommissie wordt gevormd door:
       1. Frits Schraverus
       2. Maarten Karnekamp
Webteam:
 1. Pieter Sleeboom
2. Maarten Karnekamp
Contactpersoon voor materiaal:
Pieter Sleeboom
Contactpersoon voor exposities:
Pieter Sleeboom

Geef een antwoord