INFO

Het huidige bestuur wordt gevormd door:

1. Frits Schraverus – voorzitter
2. Annemieke Ebbink – Secretaris
3. Annelies Poelmann – Penningmeester

De programmacommissie:
       1. Stan Klinkenberg
      2. Marian Luijendijk
Webteam en materiaalbeheer:
      Pieter Sleeboom
Jan Kok
Voor exposities:
Neem contact op met het secretariaat.

Heeft u belangstelling?
E-mail het secretariaat:
FDLmail@fotoclub-daguerre.nl

Bijeenkomsten:
Iedere 14 dagen 
maandagavond, 20.00 – ± 22.00 uur:
Adres:
Van der Marckstraat 19, Leiderdorp
Website
: https://www.fotoclub-daguerre.nl
Betalingen:
girorekening NL13 INGB 0005 3704 82
t.n.v. Fotoclub Daguerre te Leiderdorp.

We hebben een jaarlijks contact met clubs in de regio.
Kijk eens naar:
De website van Noordwijk X-65
De website van Diafragma – Leidschendam
De website van: ALPHOTO – Alphen a.d. Rijn
Zie ook de informatie over onze contacten met de FOTOBOND.