INFO & documenten

Bijeenkomsten: maandagavond van 20.00 uur tot ± 22.00 uur:
Adres:               Van der Marckstraat 19, Leiderdorp
E-mail                secretariaat: annemieke.ebbink@planet.nl>
Website:            http://www.fotoclub-daguerre.nl
Betalingen:       girorekening NL13 INGB 0005 3704 82
t.n.v. Fotoclub Daguerre te Leiderdorp.

Privacy Regelement: Download het hier.