CONTACT

Bijeenkomsten: maandagavond van 20.00 uur tot ± 22.00 uur:
Adres:  Van der Marckstraat 19, Leiderdorp

E-mail secretariaat: daguerreleiderdorp@kpnmail.nl

Website: http://www.fotoclub-daguerre.nl

Webmaster: info@fotoclub-daguerre.nl

Betalingen: girorekening NL13 INGB 0005 3704 82
t.n.v. Fotoclub Daguerre te Leiderdorp.

Heeft u een mededeling of een vraag? Hieronder is uw kans.

 

 

 

Geef een reactie