Bestuursmededelingen

Het huidige bestuur wordt gevormd door:

1. Marian Luijendijk – voorzitter
2. Annemieke Ebbink – Secretaris
3. Marjan Pleij – Penningmeester.
       Frits Schraverus, vertegenwoordiger v.d. programma commissie.
       Pieter Sleeboom, vertegenwoordiger v.h. Webteam.

De programmacommissie wordt gevormd door:
       1. Frits Schraverus
       2. Joke Honsbeek
       3. Paul Holthaus
Webteam:
       1. Aad Westgeest
       2. Pieter Sleeboom
Materiaalcommissie:
1. Peter Prillwitz
2. Pieter Sleeboom
Expositiecommissie:
Caecil van Harteveldt
Pieter Sleeboom

 

 

Geef een reactie