Bestuursmededelingen

Het huidige bestuur wordt gevormd door:

1. Peter Prillwitz – voorzitter

2. Annemieke Ebbink – Secretaris

3. Marjan Pleij – Penningmeester.

Pieter Sleeboom woont de vergaderingen bij namens het web-team en de programma commissie.

 

De programmacommissie wordt gevormd door:
1. Frits Schaverus
2. Nanette Tiesema
3. Paul Holthaus
4. Pieter Sleeboom

Webmasters:
1. Aad Westgeest
2. Pieter Sleeboom

 

 

Geef een reactie