HUISKAMER bijeenkomsten

Sinds een paar jaar organiseren we (zeer onregelmatig) huiskamerbijeenkomsten. Tot nu toe waren dat bijeenkomsten waarop we samen foto’s gingen bewerken in Photoshop Elements. Intussen is de groep fotografen die werken met Lightroom behoorlijk gegroeid en onvermijdelijk is het dan aantrekkelijk om samen de mogelijkheden van het programma te ontdekken.
Leo van Leeuwen heeft recent zo’n bijeenkomst gestart (we doen dat op individueel initiatief en, in dit geval, met de mensen die Lightroom gebruiken en aanwezig kunnen zijn (het is vakantietijd en de tijd was ‘s middags op een door-de-weekse-dag dus dat werd moeilijk voor de werkenden). Diverse leden reageerden en uiteindelijk gingen we met een groep van 5 personen aan de slag: Peter P, Peter vdW, Joke H, Leo vL en Pieter S.
Om te zorgen dat degenen die niet aanwezig konden zijn wel op de hoogte blijven kun je hier wat documenten met sneltoetsen voor Lightroom downloaden. (De geel gemarkeerde sneltoetsen zijn degenen die we besproken hebben.)

 

 

 

 

Voor de organisatie van huiskamerbijeenkomsten is het handig de volgende informatie aan de leden toe te sturen:

  1. Onderwerp en doel
  2. Datum, tijd en plaats
  3. Maximaal aantal deelnemers
  4. Wat moet je meenemen?

De rapportage naar de club toe kan via deze webbladzijde en via een item op een gezamenlijke clubavond.